Vold

Voldssager er beskrevet i straffelovens § 244, § 245 og § 246.

Vold kan være alt fra en lussing til grov vold med døden til følge. Strafferammerne afhænger af hvilken bestemmelse, der rejses tiltalte for.

Er man tidligere dømt for vold, vil anklagemyndigheden anvende straffelovens § 247 om gentagelsesvold. Så kan straffen kan stige med indtil det halve.

Ved overtrædelse af straffelovens § 244 om simpel vold, vil en ustraffet person ofte blive idømt betinget fængsel med vilkår om udførelse af samfundstjeneste. Sagerne omhandler ofte vold i nattelivet, og kan fx omhandle knytnæveslag, lussinger, spark mv.

De grovere tilfælde af vold efter straffelovens § 245 og § 246 kan omhandle sager om vold, hvor der anvendes våben eller hvor offeret er kommet mere alvorligt til skade eller er afgået ved døden. Også sager om mishandling er omfattet af voldsbestemmelserne.

Er du sigtet i en sag om vold, er det vigtigt, at du får en forsvarer til at se på sagen så hurtigt som muligt. En fængselsstraf vil komme på straffeattesten, og det er derfor vigtigt, at du får det bedst mulige forsvar i sagen.

Cramer har særdeles stor erfaring i alle typer voldssager

Cramer har desuden været forsvarer i mange andre typer af sager om personfarlig kriminalitet , herunder sager om manddrab.