Om advokat Mikkel Cramer

Advokat Mikkel Cramer er en af landets mest professionelle og efterspurgte forsvarsadvokater.

Han har ført et særdeles stort antal straffesager ved domstolene, og har mange tilfredse klienter.

Mikkel Cramer er specialist i strafferet, og leverer et skarpt, effektivt og strategisk forsvar.

Samtidig er man som klient sikret støtte og personlig rådgivning under hele sagen fra start til slut.

"Jeg lægger stor vægt på, at klienten får det bedste mulige forsvar.  Som anklaget i en straffesag har man brug for professionel hjælp. Forsvareren er klientens livline og værn over for uretfærdig behandling i retssystemet"/Advokat Cramer

Kontoret behandler alle typer af straffesager.

Cramer har tidligere været ansat i Justitsministeriet og har været chef i anklagemyndigheden.

Kontorer er beliggende i Kolding, men Cramer møder i straffesager over hele landet.

Cramer er cand.jur. fra Københavns Universitet, og har tidligere undervist på Syddansk Universitet.

Cramer er medlem af Advokatsamfundet og Landsforeningen af forsvarsadvokater.

Kontoret behandler mange forskellige typer straffesager, herunder:

Kontakt advokat Mikkel Cramer på mc@advokatcramer.dk eller +45 21 75 00 34