Våben

Sagerne omfatter typisk overtrædelse af våbenloven, knivloven eller den meget alvorlige bestemmelse i straffelovens § 192a om overtrædelse af våbenloven under særligt skærpende omstændigheder.

Sager om overtrædelse af våbenlovgivningen er et fokusområde for anklagemyndigheden, og der er stor opmærksomhed på sagerne, herunder sagsbehandlingstiden. Sagerne bliver typisk behandlet som hastesager i retssystemet.

Sagerne kan f.eks. vedrøre besiddelse af slagvåben såsom køller, totenschlägere, knive, knojern eller skydevåben.

Sagerne kan i milde tilfælde afgøres med en bøde, mens de mere alvorlige sager ofte er forbundet med et strengt straffeansvar. Folketinget har besluttet, at hvis en person dømmes for overtrædelse af straffelovens § 192a, f.eks. ved besiddelse af oversavet haglgevær eller skydevåben med ammunition, så er der indført en minimumsstraf på 2 års fængsel. Er der tale om bandekriminalitet er der mulighed for fordobling af straffen efter straffelovens § 81a.

Er du eller en af dine nærmeste sigtet i en sag om våben, så kontakt en forsvarer for rådgivning og hjælp.

Kontakt advokat Mikkel Cramer for en gratis indledende drøftelse af sagen. Eller send gerne en mail om sagen.