Færdsel

Enhver person kan under de forkerte omstændigheder komme i konflikt med færdselsloven.

Langt de fleste sager er banale hastighedsoverskridelser, brug af mobiltelefon, simple kørselsfejl osv. Sager der typisk kan afgøres med en bøde og eller et klip i kørekortet.

Er sagen mere alvorlig såsom ved vanvidskørsel, spiritus- og narkokørsel, uagtsomt manddrab, færdselsuheld med personskade mv. kan straffen være streng.

På færdselsområdet udmåles nogle relativt store bøder. Samtidig kan en domfældelse være ensbetydende med betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten i flere år. Også beslaglæggelse og konfiskation af biler kan ske i flere typer sager. Færdselssager kan derfor have store konsekvenser for arbejde, økonomi og familieliv.

Advokat Cramer har særdeles stor erfaring med færdselssager, og vil sammen med dig tilrettelægge et effektivt forsvar.

Er der tale om en mindre færdselssag (hastighed eller lign.), behandles for tiden kun færdselssager ved Sydøstjyllands Politikreds.