Økonomisk kriminalitet

Sager om økonomisk kriminalitet dækker mange forskellig sager som f.eks.:

  • Hvidvask
  • Bedrageri
  • Underslæb
  • Hæleri
  • Mandatsvig
  • Skat, moms og afgifter
  • Tyveri
  • Databedrageri

Cramer har meget stor erfaring med sager om økonomisk kriminalitet, og har været forsvarer i flere store sager med bagmandspolitiet (SØIK) som modpart.

Sager om økonomisk kriminalitet kan være komplicerede, og kræver ofte en forsvarer, der har erfaring, tid og viden til at sætte sig ind i de særlige problemstillinger på området.

Cramer lægger vægt på et tæt samarbejde med klienten, sådan at forsvaret er skræddersyet, strategisk og effektivt.

Her er nogle få eksempler på sager ført af advokat Mikkel Cramer:

Momssag - frifindelse

Hvidvasksagen fra Kolding

Lego-sagen

Kontakt Mikkel Cramer i dag for en nærmere gratis indledende drøftelse af sagen. Eller send gerne en mail om sagen.