IT-kriminalitet

IT-kriminalitet dækker en bred vifte af computer-relaterede forbrydelser.

Der kan fx være tale om hacking af IT-systemer eller spredning af virus, malware, trojanske heste osv.

IT-kriminalitet dækker også forhold om misbrug af betalingskort, svindel over Internettet såsom bedrageri eller identitetstyveri. IT-kriminalitet kan også dække over besiddelse eller spredning af ulovligt materiale såsom børnepornografisk materiale, eller materiale der opfordrer til racisme, vold eller terror.

Særligt digitale sexkrænkelser har stor fokus hos myndighederne, og er et område, hvor især unge mennesker kan blive involveret i straffesager. Deling af pornografiske billeder eller videoer kan i dag nemt ske via smartphones og sociale medier. Men delingen kan have alvorlige konsekvenser, hvis delingen er strafbar. Det kan fx være sager, hvor en optrædende person er under 18 år eller hvor vedkommende ikke har givet sin tilladelse til deling. En person, der har delt en ulovlig video med vennerne kan havne i en situation, hvor vedkommende sigtes af politiet for deling af børnepornografi efter straffelovens § 235, uberettiget videregivelse af private biller efter straffelovens § 264d og blufærdighedskrænkelse efter straffelovens § 232 mv.

Der er sket markante strafskærpelser på området, som har stor fokus fra anklagemyndighedens side.

Mikkel Cramer har stor erfaring inden for IT-kriminalitet, og har ført adskillige sager på området.

Kontakt Cramer i dag for en gratis drøftelse af sagen. Eller send gerne en mail om sagen.