Narkotika

Narkotikasager behandles efter lov om euforiserende stoffer eller den alvorlige bestemmelse i straffelovens § 191. Ulovlige dopingmidler behandles efter lov om forbud mod visse dopingmidler.

Narkotikasager kan omfatte besiddelse, køb, salg, overdragelse, fremstilling eller indsmugling af mange forskellige former for euforiserende stoffer.  Narkotikasager omfatter sager om f.eks. hash, amfetamin, kokain, heroin, ketamin, MDMA eller skunk, herunder skunkproduktion.

Mange små narkosager vil ofte blive klaret med en bøde. Det gælder fx besiddelse af få gram hash til eget brug eller besiddelse af fx 0,1 gram kokain eller amfetamin.

Men er du sigtet for besiddelse eller salg af større mængder narkotika, så kontakt straks en forsvarer til at varetage dine interesser. Jo tidligere i forløbet jo bedre, så forsvareren kan rådgive dig undervejs i efterforskningen.

Narkotikasager kan være forbundet med ganske alvorlige straffe. Er der tale om større mængder eller er flere personer involveret vil der ofte ske varetægtsfængsling.

Mikkel Cramer har meget stor erfaring i behandlingen af narkotikasager, og er din garanti for at du som sigtet får varetaget dine interesser og får en retfærdig behandling i retssystemet.

Kontakt Mikkel Cramer og hør om din sag. Du betaler ikke noget for en indledende drøftelse. Du er også velkommen til at sende en mail om sagen.