Udvisning

Udvisning af en person uden dansk statsborgerskab er en af de mest alvorlige konsekvenser, der kan følge af en straffesag. Udvisning betyder ganske enkelt, at personen skal udrejse af landet og har indrejseforbud enten for en tidsbegrænset periode eller for bestandigt.

Udvisning af Danmark kan desuden betyde et indrejseforbud i samtlige Schengen-lande som følge af de danske myndigheders indberetning til Schengen-Informationssystemet (SIS).

Er betingelserne for udvisning ikke tilstede, kan sagen afgøres med en advarsel efter udlændingelovens § 24 b. Denne advarsel har ingen tidsbegrænsning.

En udvisning kan selvsagt have særdeles indgribende betydning for den dømtes tilværelse, familieliv og økonomi.

De politiske vinde blæser for tiden mod en hård kurs. Retspraksis på udvisningsområdet er i dag meget hård, og der udvises i dag betydeligt flere personer end tidligere.

Udvisningssager kræver indgående kendskab til retspraksis om udvisning, herunder afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om artikel 8 vedrørende respekten for privat- og familieliv. Også EU-reglerne er relevante, hvis der er tale om en EU-statsborger.

Det er i disse sager meget vigtigt at få alle relevante oplysninger frem om de personlige forhold, familie, integration, arbejde, fritidsliv mv., således at sagen er belyst på bedste måde for klienten.

Advokat Cramer har meget stor erfaring med udvisningssager, og kan behandle sagen hele vejen igennem retssystemet, herunder til Højesteret. Bemærk, at kontoret ikke arbejder med udlændingeret men kun straffesager med påstand om udvisning.

Kontakt advokat Cramer for en gratis drøftelse af sagen. Eller send gerne en mail.