Straffesagen

Er man sigtet i en straffesag betyder det, at politiet og anklagemyndigheden har mistanke om, at man har begået en forbrydelse.

Som sigtet vil man typisk blive indkaldt til afhøring hos politiet. Straffesagen kan også medføre anholdelse, ransagning og andre tvangsindgreb efter retsplejeloven.

I alvorlige sager vil der kunne blive tale om varetægtsfængsling under efterforskningen.

Straffesagen føres ved domstolene og med en anklager som modpart. Det er derfor vigtigt, at man har en professionel forsvarer ved sin side, der kender sagen og spillereglerne i en retssag.

Man kan kun blive dømt for en forbrydelse, hvis der ikke er nogen rimelig tvivl om skylden.

Bliver man dømt, kan straffen være bøde eller fængsel. Der kan også være spørgsmål om udvisning eller frakendelse af rettigheder.

Straffesager er ikke en ”gør det selv ting”. I en straffesag har man brug for professionel bistand, og man har brug for at have en tæt og direkte kontakt til forsvareren igennem hele sagen.

Som sigtet har man ofte mange spørgsmål til sagen, fx:

 • Hvad er forskellen på at være sigtet og tiltalt?
 • Skal jeg gå alene til politiafhøring?
 • Skal jeg skrive under på politirapporten?
 • Må jeg få en kopi af sagen?
 • Hvordan foregår det i retten?
 • Er det et offentligt retsmøde?
 • Kan jeg få navneforbud?
 • Skal jeg udtale mig i retten?
 • Kommer dommen på min straffeattest?
 • Skal jeg afsone med det samme?
 • Kan jeg afsone med elektronisk fodlænke?
 • Kan jeg få erstatning, hvis jeg bliver frifundet?

En forsvarer vil rådgive klienten om selve sagen og om selve straffeprocessen. Som anklaget har man krav på en forsvarer allerede under efterforskningen.

Det er vigtigt, at man som sigtet kontakter en forsvarer hurtigst muligt. Forsvareren kan medvirke til, at vigtige oplysninger kommer frem, som eventuelt kan medføre at politiet lukker sagen.

Du har som udgangspunkt ret til frit at vælge din forsvarer. Det betyder, at du også som udgangspunkt kan skifte forsvarer, hvis du ønsker det.

Det er meget vigtigt at du vælger din forsvarer hurtigt, da retten ellers kan begrænse din mulighed for skift.

Se evt. mere om straffesager på domstolenes hjemmeside: domstol