DUP-sager

DUP er en forkortelse for Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

DUP’en behandler klager over politipersonalet samt anmeldelser mod politipersonalet om strafbare forhold begået i tjenesten.

Klagerne kan angå unødvendig magtanvendelse, sprogbrug eller fx uhøflig optræden.

Anmeldelser om strafbare forhold kan være sager om vold mod anholdte, grov pligtforsømmelse, registeropslag eller anden strafbare handlinger begået i tjenesten.

DUP’en behandler også sager, hvor personer er afgået ved døden eller kommet alvorlig til skade ved mødet med politiet, som fx ved skudsager eller ved eftersættelser.

Disse sager kan være alvorlige for den involverede polititjenestemand, der ved domfældelse kan risikere påtale, straf og tjenstlige følger.

Polititjenestemænd der indklages eller anmeldes til DUP har normalt mulighed for advokatbistand. Advokaten kan bistå ved afhøring og varetage forsvaret ved eventuel behandling af sagen i retten.

Advokat Cramer har meget stor erfaring på området.

Cramer er tidligere vicestatsadvokat med ansvar for statsadvokatens behandling af netop disse sager. Cramer har desuden været sekretariatschef i politiet, ligeledes med ansvar for politikredsens behandling af DUP-sager.

Advokat Cramer kan tilbyde højt kvalificeret rådgivning og professionel håndtering af sagen.

Kontakt advokat Cramer for en gratis drøftelse af sagen. Du er også velkommen til at sende en mail om sagen.